Organik

Organik

Organik tarım, üretimden tüketime kadar yetkililer tarafından kontrol edilen ve sertifikalandırılan bir üretim türüdür. Organik üretimde, yalnızca organik üretimde kullanılmak üzere diğer kimyasal girdilerin kullanılmasına ve kullanılmasına izin verilmeyen girdilere izin verilir. Uluslararası Organik Tarım Federasyonu Hareketleri organik tarımın tanımı muhtemelen şimdiye kadar yapılmış en basit tariflerden biridir;

Organik tarım, toprakların, ekosistemlerin ve insanların sağlığını koruyan bir üretim sistemidir. Olumsuz etkilere sahip girdilerin kullanılması yerine, ekolojik süreçlere, biyolojik çeşitliliğe ve yerel koşullara uyarlanmış döngülere dayanır. Organik tarım geleneği, yeniliği ve bilimi ortak çevreye fayda sağlamak ve herkes için adil ilişkiler ve iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için birleştirir.
IFOAM

Simas Bulgur olarak temel unsurlarımız Sürdürülebilirlik ve Sağlıktır. 

BULGUR SARI

BULGUR ESMER

BULGUR KÖY TİPİ

BULGUR CERİŞ

FİRİK

MERCİMEK KIRMIZI